IN STORE  in your country  
SRBIJA
Vodič kroz kategoriju
09.06.2021.

Pregled TV oglašavanja - mesne prerađevine

Nielsen Audience Measurement: Pojačano reklamiranje mesnih prerađevina

Kategorija Mesne prerađevine se sastoji od dve klase: “Ostale mesne prerađevine” na koje otpada 75,2% udela u ukupnom TV oglašavanju mesnih prerađevina tokom 2020. godine, dok preostalih 24,8% pripada klasi “Suvomesni proizvodi”

Autor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement se bavi merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstva sa oko 2.700 pojedinaca koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti su preduslov za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije je uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja Mesnih prerađevina, kojim se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na ukupnu populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašavača i brendova mesnih prerađevina na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci, od januara 2020. godine zaključno sa decembrom 2020. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

"Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića" predstavljaju treći sektor proizvoda što se tiče aktivnosti TV oglašavanja, iza sektora “Trgovine” i “Medicinski i sanitetski artikli” i na njega otpada 16,8% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, na četvrtoj poziciji prema aktivnosti TV oglašavanja se nalazi kategorija Mesne prerađevine sa 8,8% udela u sektoru, što je za 3% više u odnosu na prethodnu godinu.
Kategorija Mesne prerađevine se sastoji od dve klase: “Ostale mesne prerađevine” na koje otpada 75,2% udela u ukupnom TV oglašavanju mesnih prerađevina tokom 2020. godine, dok preostalih 24,8% pripada klasi “Suvomesni proizvodi”.

Kada posmatramo celokupnu kategoriju Mesne prerađevine, prvo mesto po TV oglašavanju u kategoriji i dalje pripada kompaniji Industrija mesa Matijević sa udelom od 33,2% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije. Na drugom mestu je kompanija Carnex sa 15,6% udela u TV oglašavanju kategorije, a na trećem mestu je Neoplanta sa 12,7% udela u 2020. godini. Zatim slede Atlantic Grupa sa 11,3%, AIA sa 7,2%, Industrija mesa Biftek Niš sa 6,9%, Zlatiborac sa 6,2% udela, te Perutinina Ptuj sa 3,3%, dok nas ostale oglašivače otpada preostalih 3,1% udela u oglašavanju, u okviru analizirane kategorije poroizvoda.

Presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova kategorije Mesne prerađevine ukazuje na to da najveći udeo u kategoriji zauzima brend „Matijević Akcije“ sa 30,9% ostvarenih EqGRP u okviru te kategorije. Na drugom mestu je brend Carnex sa 15,6%, a treća je Neoplanta sa 12,7%. Slede Argeta sa 11,3%, Wudy sa 7,2% Biftek sa 6,9%, dok na brend Zlatiborac, u ukupnom TV oglašavanju, otpada 6,2% udela. Sledi Poli sa 3,7%, Matijević Industrija Mesa sa 2,3%, Gavrilović Graničarska kobasica sa 1,8%.

Preraspodela TV oglašavanja po brendovima u okviru kategorije Mesne prerađevine je prikazana na grafikonu.

U okviru kategorije proizvoda Mesne prerađevine najaktivniji oglašivač je bila Industrija mesa Matijević, dok za njom slede Carnex i Neoplanta. Što se tiče televizijskog oglašavanja pojedinačnih brendova na srpskom tržištu, u analiziranom periodu najzastupljenije su bile „Matijevic Akcije“.

-