IN STORE  in your country  
SRBIJA
Vodič kroz kategoriju
06.10.2021.

InMedia - Pregled TV oglašavanja

Nielsen Audience Measurement: Mlečni proizvodi na malim ekranima

Detaljniji presek same kategorije ukazuje na to da 35,2% udela u kategoriji otpada na TV oglašavanje klase Ostali mlečni proizvodi. Sledi klasa Jogurt i kefir sa 34,9% udela u TV oglašavanju, zatim klasa Program mlečnih proizvoda sa 10,1%, onda dolazi Sir sa 6,9%, potom Pudinzi, voćni jogurti i ostali mlečni deserti sa 6,8%, te Mleko sa 6,1% udela u ukupnom oglašavanju ove kategorije proizvoda na srpskom tržištu tokom analiziranog perioda

Autor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement bavi se merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstava sa oko 2.700 pojedinaca koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti preduslov su za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije jeste uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja kategorije Mlečni proizvodi u okviru sektora „Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića“, kojom se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašivača i brendova kategorije proizvoda „Mlečni proizvodi“ na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci – od 1. juna 2020. godine zaključno sa 31. majem 2021. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

„Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića“ predstavljaju 2. sektor proizvoda, odmah iza „Trgovina“, što se tiče aktivnosti TV oglašavanja, i na njega otpada 17,7% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, na petom mestu je kategorija Mlečni proizvodi sa 6,6% udela u oglašavanju pomenutog sektora proizvoda na srpskom tržištu tokom analiziranih 12 meseci.

Detaljniji presek same kategorije Mlečni proizvodi ukazuje na to da 35,2% udela u kategoriji otpada na TV oglašavanje klase Ostali mlečni proizvodi. Sledi klasa Jogurt i kefir sa 34,9% udela u TV oglašavanju, zatim klasa Program mlečnih proizvoda sa 10,1%, onda dolazi Sir sa 6,9%, potom Pudinzi, voćni jogurti i ostali mlečni deserti sa 6,8%, te Mleko sa 6,1% udela u ukupnom oglašavanju ove kategorije proizvoda na srpskom tržištu tokom analiziranog perioda.
Raspodela klasa kategorije „Mlečni proizvodi“ i njihov udeo u okviru TV oglašavanja prikazani su na grafikonu.

-