IN STORE  in your country  
SRBIJA
Vodič kroz kategoriju
14.12.2021.

InMedia - Pregled TV oglašavanja

Nielsen Audience Measurement: Keks i biskviti najčešći slatkiši u reklama

TV oglašavanju iz godine u godinu pripada klasi Keks i biskviti sa 35,5% udela u kategoriji, sledi klasa Čokoladice i cereal bars sa 15,2% udela u TV oglašavanju, zatim klasa Čokoladne table sa 10,6%, potom Sladoledi sa 8,7%, Čokoladni kremovi 5,5%, Slatka peciva 5,5%

Autor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement bavi se merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstava sa oko 2.700 pojedinaca, koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti preduslov su za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije jeste uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja kategorije proizvoda Slatkiši u okviru sektora „Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića“, kojom se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašivača i brendova kategorije proizvoda Slatkiši na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci – od 1. jula 2020. godine zaključno sa 30. junom 2021. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

„Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića“ predstavljaju 2. sektor proizvoda što se tiče aktivnosti TV oglašavanja, odmah nakon „Trgovina“ i na njega otpada 18,3% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, skoro 2/3 oglašavanja otpada na dve kategorije proizvoda. Na prvom mestu je kategorija „Bezalkoholna pića“ sa 31,3% udela u sektoru, ali je analizirana kategorija „Slatkiša“ blisko sledi sa 30,1% udela.

Detaljniji presek same kategorije „Slatkiši“ ukazuje na to da stabilno prvo mesto u TV oglašavanju iz godine u godinu pripada klasi Keks i biskviti sa 35,5% udela u kategoriji, sledi klasa Čokoladice i cereal bars sa 15,2% udela u TV oglašavanju, zatim klasa Čokoladne table sa 10,6%, potom Sladoledi sa 8,7%,

Čokoladni kremovi 5,5%, Slatka peciva 5,5%, Čokoladne bombone imaju 4,5%, Bombone 3,5%, Žvake 3%, Bombonjere 2,8%, Ostali slatkiši imaju 2,8%, Program konditorskih proizvoda 2,3%, a Kolači ispod 1% udela u ukupnom oglašavanju ove kategorije proizvoda na srpskom tržištu, tokom analiziranog perioda.

Raspodela klasa kategorije „Slatkiši“ i njihov udeo u okviru TV oglašavanja prikazani su na grafikonu.

Kada posmatramo samu kategoriju „Slatkiši“, primat u TV oglašavanju pripada kompaniji Ferrero, sa udelom od 22,8% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije. Na drugom mestu je kompanija Bambi, sa 17,1% udela u TV oglašavanju kategorije, a na trećem mestu je Mondelez sa 13,9% udela; slede Atlantic Grupa sa 9%, Frikom sa 6%, Medela sa 4,8%, Swisslion sa 4,6%, Chipita sa 4,5% i preostali oglašivači ukupnim udelom od 17,4% u okviru kategorije slatkih proizvoda.

Presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova kategorije „Slatkiši“ ukazuje da najveći udeo u TV oglašavanju otpada na Plazma keks, sa 12,3% ostvarenih EqGRP u okviru te kategorije, na drugom mestu je Milka sa 5,5% udela, a na trećem 7 days sa 4,4%. Zatim slede Najlepše želje sa 4,3%, Waffly sa 3,6%, Frikom sladoled sa 3,1%. i Kinder Bueno sa 3%, Oreo sa 2,9%. Preostali pojedinačni brendovi iz ove kategorije imaju manji udeo u TV oglašavanju.

Zaključak

U okviru kategorije proizvoda „Slatkiši“ oglašivači su najveći deo ulaganja u TV oglašavanje usmerili na proizvode koji pripadaju klasi Keks i biskviti. Što se proizvođača tiče, najaktivniji su Ferrero i Bambi sa svojim proizvodima iz ove kategorije, dok je u televizijskom oglašavanju pojedinačnih brendova na srpskom tržištu u analiziranom periodu najzastupljeniji Plazma keks.

-