IN STORE  in your country  
SRBIJA
Vodič kroz kategoriju
12.11.2021.

InMedia - Pregled TV oglašavanja

Nielsen Audience Measurement: Dečija oprema i prehrana na malim ekranima

U okviru navedenog sektora, primat drži kategorija Pelene sa 48,2% udela u sektoru. Druga kategorija, po aktivnosti u okviru TV oglašavanja, je kategorija Dečija hrana i napici sa 35,7% udela. Kategorije koje slede su: Ostala dečija oprema sa 7,6%, Dečija kozmetika sa 4,7%, te Dečija odeća i obuća sa 3,8%

Autor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement bavi se merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstava sa oko 2.700 pojedinaca koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti preduslov su za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije jeste uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja sektora proizvoda „Dečija oprema i prehrana“, kojom se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije, starosti 4+, kao i aktivnosti oglašivača i brendova kategorije proizvoda „Dečija oprema i prehrana“ na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci – od 1. jula 2020. godine zaključno sa 30. junom 2021. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

„Dečija oprema i prehrana“ predstavlja 17. sektor proizvoda što se tiče aktivnosti TV oglašavanja i na njega otpada 0,6% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda.

U okviru navedenog sektora, primat drži kategorija Pelene sa 48,2% udela u sektoru. Druga kategorija, po aktivnosti u okviru TV oglašavanja, je kategorija Dečija hrana i napici sa 35,7% udela. Kategorije koje slede su: Ostala dečija oprema sa 7,6%, Dečija kozmetika sa 4,7%, te Dečija odeća i obuća sa 3,8%.
Detaljniji presek, u vidu raspodela klasa u okviru sektora „Dečija oprema i prehrana“, i njihov udeo u okviru TV oglašavanja, prikazani su na grafikonu.

Kada analiziramo najaktivnije TV oglašivače Dečije opreme i prehrane, primat u TV oglašavanju pripada kompaniji Procter&Gamble sa udelom od 36,9% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije. Na drugom mestu je kompanija Invej Vital sa 24,1% udela u TV oglašavanju kategorije, a na trećem mestu je Aksa sa 7,3% udela. Slede Nestle sa 7%, Pufies sa 6,8%, Violeta sa 6,4%, DexyCo Kids sa 3,8%, Milupa sa 2,3%, Podravka sa 1,9% i Johnson&Johnson sa 1,7% i preostali oglašivači Dečije opreme i prehrane sa ukupnim udelom od 2%.

Presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova sektora „Dečije opreme i prehrane“ ukazuje da najveći udeo u TV oglašavanju otpada na Pampers sa 36,9% ostvarenih EqGRP u okviru te kategorije. Na drugom mestu je Rastimo sa 24,1% udela, sledi Aksa sa 7,3%, te Nesquick sa 7%, Pufies sa 6,8%, i Teta Violeta sa 6,4%. Svi ostali pojedinačni brendovi iz ove kategorije imaju ukupan udeo od 11,6% u TV oglašavanju ovog sektora.

Zaključak

U okviru sektora proizvoda „Dečije opreme i prehrane“ oglašivači su najveći deo ulaganja u TV oglašavanje usmerili na proizvode koji pripadaju kategoriji Pelene. Što se proizvođača tiče, najaktivniji je Procter&Gamble sa svojim proizvodima, dok je u televizijskom oglašavanju pojedinačnih brendova na srpskom tržištu, u analiziranom periodu, najzastupljeniji Pampers.

-