IN STORE  in your country  
SRBIJA
Vodič kroz kategoriju
02.07.2021.

InMedia - Pregled TV oglašavanja

Nielsen Audience Measurement: Bezalkoholna pića na malim ekranima

Detaljniji presek kroz kategoriju “Bezalkoholna pića”, ukazuje na to da su Gazirani sokovi najaktivnija klasa proizvoda sa 50,5% udela, za njom sledi klasa Mineralna voda sa 27,8% udela, zatim Negazirani sokovi sa 9,5% udela, Za njima slede Energetski napici sa 5,5% udela i Instant sokovi sa 5,4%, te Ice Tea sa 1,2% udela u kategoriji

Autor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement se bavi merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstva, sa oko 2.700 pojedinaca, koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti su preduslov za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije je uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem višpe od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja Bezalkoholnih pića, kojim se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašavača i brendova Bezalkoholnih pića na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci, od februara 2020. godine zaključno sa januarom 2021. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

“Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića” predstavljaju treći sektor proizvoda, što se tiče aktivnosti TV oglašavanja na koji otpada 16,7% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, druga po udelu je kategorija “Bezalkoholna pića“ sa 28,2% udela u sektoru, odmah nakon kategorije “Slatkiši”.

Detaljniji presek kroz kategoriju “Bezalkoholna pića”, ukazuje na to da su Gazirani sokovi najaktivnija klasa proizvoda sa 50,5% udela, za njom sledi klasa Mineralna voda sa 27,8% udela, zatim Negazirani sokovi sa 9,5% udela, Za njima slede Energetski napici sa 5,5% udela i Instant sokovi sa 5,4%, te Ice Tea sa 1,2% udela u kategoriji.

Klase bezalkoholnih pića i njihov udeo u okviru TV oglašavanja celokupne kategorije proizvoda su prikazane na grafikonu.

-