IN STORE  in your country  
SRBIJA
Radionice
18.06.2020.

RADIONICE

Kreativnost za FMCG tržište

Predavač: Slavimir Stojanović, Futro Design

Slavimir Stojanović je beogradski dizajner, vizuelni umetnik i pisac čiji su projekti nagrađeni sa preko 300 međunarodnih, regionalnih i lokalnih nagrada i priznanja.

Njegovi radovi se nalaze u svetskim muzejima poput Centra Pompidu u Parizu, Muzeja umetnosti i reklame u Hamburgu i Muzeja plakata u Varšavi.
Uvršten je u izbor najboljih dizajnera današnjice u knjizi Contemporary Graphic Design u izdanju Taschena.

Takođe, njegovi radovi su zastupljeni u ilustrovanom enciklopedijskom Taschenovom izdanju Istorija grafičkog dizajna. Dobitnik je Nagrade za životno delo Udruženja za tržišne komunikacije Srbije. Autor je serijala dečijih ilustrovanih knjiga Avanture Singi Lumbe kao i hit romana Devet. Profesor je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu.

CILJEVI RADIONICE:

 • Naučite šta znači biti kreativan.
 • Kako osloboditi sopstveni kreativni potencijal i staviti ga u svakodnevnu profesionalnu upotrebu.
 • Kako pronaći inspiraciju za svakodnevnokreiranje vizuelnih komunikacija.
 • Kako osmisliti ime brenda i napisati slogan.
 • Kako kreirati uspešan vizuelni identitet brenda.
 • Kako razumeti i najuspešnije raditi sa kreativcima.
 • Upoznajte se sa najuspešnijim projektima Futro

KOME JE RADIONICA NAMENJENA?

Profesionalcima u velikim korporacijama, te malim i srednjim preduzećima, dizajn i advertajzing studijima i agencijama, na sledećim pozicijama:

 • Brend menadžerima
 • Menadžerima kategorija
 • Marketing menadžerima
 • Direktorima marketinga
 • Marketing agencijama
 • Stručnjacima iz oblasti marketinga
 • Svima onima koji žele da unaprede svoj marketing

AGENDA JEDNODNEVNE RADIONICE

Modul 1

Kako biti kreativan?
Aktiviranje misaonog procesa van uobičajenih standarda.

Modul 2

Kako, kada i šta kreirati?
Rad sa klijentima, brifiranje i rezultati dobre saradnje.

Modul 3

Studije najuspešnijih slučajeva
Detaljno proučavanje najuspešnijih projekata Futro Design studija na različitim tržištima.

Modul 4

Praktičan rad – simulacija rada u kreativnoj agenciji
Razumevanje brifa, aktiviranje kreativnog procesa i proizvodnja ideja.

KOTIZACIJA

1 osoba: 200 EUR
2 osobe iz kompanije: 190 EUR po osobi
3 osobe iz kompanije: 180 EUR po osobi
4 i više osoba iz kompanije: 170 EUR po osobi

U kotizaciju su uključeni:

 • 2 pauze za kafu
 • Ručak
 • Materijal sa predavanja u štampanoj i elektronskoj formi

KONTAKT:

Menadžer projekta:
Mirjana Ivanković
mirjana@instore.rs

tel: (011) 41 41 100
mob: 069 11 22 460

-