IN STORE  in your country  
SRBIJA
Podrška
02.03.2022.

HUMANOST - APEL

UNICEF poziva poslovnu zajednicu na prikupljanje sredstava za decu u Ukrajini

Deci i porodicama zahvaćenim sukobom potrebna je sva pomoć koju mogu da dobiju i potrebna im je odmah...

Situacija sa kojom se suočavaju deca i porodice zahvaćene eskalirajućim sukobom u Ukrajini svakog minuta postaje sve teža, izjavila je izvršni direktor UNICEF-a Ketrin Rasel u Njujorku, prilikom objavljivanja Hitnog humanitarnog poziva za odgovor na izbegličku krizu u Ukrajini, kome se priključio i UNICEF u Srbiji.

UNICEF u Srbiji pridružio se globalnom apelu za prikupljanje sredstava za decu u Ukrajini i poziva građane i preduzeća da svojim donacijama daju doprinos kreiranju zajedničkog odgovora na krizu koju je izazvao sukob u Ukrajini.

Deci i porodicama zahvaćenim ovim sukobom je potrebna sva pomoć koju možemo da im pružimo. Pomoć im je potrebna odmah. UNICEF je uputio poziv za prikupljanje 276 miliona američkih dolara za decu u Ukrajini kroz hitan poziv Kancelarije UN za koordinaciju humanitarnih pitanja (OCHA), kao i dodatnih 73 miliona američkih dolara za Regionalni plan za odgovor na izbegličku krizu u susednim zemljama, navodi se u saopštenju UNICEF-a.

UNICEF sa partnerima radi 24 časa dnevno da zadovoljimo brzorastuće humanitarne potrebe kao što su hitna medicinska pomoć, spasonosni lekovi, zdravstvene potrepštine i oprema, ispravna voda za piće, da se obezbede higijenski uslovi, kao i sklonište i zaštita za one koji su morali da napuste svoje domove.

Oslanjamo na velikodušnost i podršku globalne zajednice da pomogne našim partnerima i nama da dopremo do dece i porodica u Ukrajini čiji životi i budućnost vise o koncu. Ne možemo stati dok ne stignemo do svakog deteta pogođenog ovim sukobom, izjavila je Rasel.

Svi građani i preduzeća u Srbiji koji žele da se priključe UNICEF-ovom pozivu, donacije mogu da upute preko veb sajta donacije.unicef.rs ili uplatom na račun kod Banka Intesa, broj: 160-666-18, svrha uplate: Pomoć deci iz Ukrajine.

UNICEF Srbija

-