IN STORE  in your country  
SRBIJA
Intervju
01.10.2021.

KROZ PRIZMU TRGOVCA

Stefan Čvorović, direktor marketinga, DIS: Prepoznajemo ključne inovacije i unapređujemo sektor

O strateškom cilju jednog od naših domaćih trgovačkih lanaca i njihovim nastojanjima da se prilagode sadašnjim zahtevima modernog kupca, ali i predvide promene i budu konstantno bar korak ispred vremena, govorio nam je Stefan Čvorović, direktor marketinga kompanije DIS.

Prema njegovim rečima, njihova vizija ostaje nepromenjena, a to je kreiranje i razvoj personalizovane komunikacije sa kupcima i potpuno prilagođavanje ponude i usluge njhovim potrebama.

Šta je ono što biste pohvalili na našoj trgovačkoj sceni? Ima li nešto što biste voleli da bude prisutno i kod nas, a poznato vam je već da primenjuju trgovci u svetu ili regionu?
Uprkos brojnim izazovima i nikad dinamičnijem poslovnom okruženju, određeni broj kompanija je prepoznao značaj društvene odgovornosti i kroz različite CSR projekte pomogao i podržao funkcionisanje lokalnih zajednica. Kompanija DIS, kao najveći domaći trgovinski lanac, nastavila je sa podrškom obrazovanju mladih realizacijom programa „Znanje zna budućnost“ treću godinu za redom. Ovogodišnjim programom podržali smo ukupno 47 projekata obrazovnih institucija, organizacija i ustanova i donirali sredstva za 105 projekata talentovane dece naših zaposlenih. Fond za donacije je ove godine iznosio čak 20.000.000 dinara, a sam program je postao tradicija na koju smo izuzetno ponosni. Ovim programom želeli smo da pružimo podršku talentu i trudu mladih ljudi na njihovom putu do uspeha. Kompanija DIS će i u narednim godinama nastaviti da preduzima niz aktivnosti kako bi obezbedila bolju budućnost dajući vetar u leđa onima na kojima budućnost ostaje.

Kupovinom proizvoda domaćih proizvođača podržavamo srpsku privredu i posledično kreiramo kvalitetnije ekonomsko okruženje.

S druge strane, filantropija kompanija ne bi trebalo da se ogleda isključivo u zadovoljenju ekonomskih potreba pojedinaca ili organizacija, već u kreiranju društva blagostanja i osnaživanju društvenih zajednica u kojima kompanije privređuju. Deo materijalnih i nematerijalnih resursa kojima kompanije raspolažu u većoj meri bi trebalo da budu stavljeni u funkciju unapređenja kvaliteta života članova zajednice. Kretanje u pravcu povećanja dostupnosti znanja, uticaja, nefinansijskih i, na kraju, finansijskih resursa koje kompanije poseduju put je ka kreiranju snažne društvene zajednice. Važno je da velike kompanije aktivno učestvuju u životu zajednice, a značaj njihovog delovanja će biti neosporno veći u narednim godinama. Ovo je izazovan, ali i dostižan ideal.

Koji su, prema vašem mišljenju, najveći nedostaci našeg trgovačkog sektora?
Kompanije danas često olako shvataju pojam customer centrcity-a, ili, kako kolokvijalno volimo da kažemo – kupac na prvom mestu. Zaokupljeni ovom idejom, mnogi propuste da periodično redefinišu pojam kupca i primenjuju zastarele alate u tržišnoj utakmici. S druge strane, naš strateški cilj je da se prilagodimo sadašnjim zahtevima modernog kupca, ali i anticipiramo promene i budemo konstantno bar korak ispred vremena. Naša vizija ostaje nepromenjena, a to je kreiranje i razvoj personalizovane komunikacije sa našim kupcima i potpuno prilagođavanje ponude i usluge njhovim potrebama. Prvi korak je napravljen, DIS-ov program lojalnosti Naša kartica je prepoznat na tržištu i ponosni smo na učinke, ali i benefite i funkcionalnosti koje smo omogućili našim članovima za nepunih godinu dana postojanja programa. Komunikacija komercijalne ponude „1 na 1“ zasnovana na preferencijama članova već je počela da daje sjajne rezultate a, kako poručuje jedan od naših slogana - tek smo počeli.

Na šta odmah obraćate pažnju kada uđete u neku trgovinu?
Kao profesionalac u retail sektoru, trudim se da primetim sve dobre i loše prakse u maloprodajnim objektima različitih formata i industrija, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Praćenjem dešavanja u retail sektoru na globalnom nivou, nastojim da uvedem inovacije i u delu biznisa koji vodim.

Kao kupac, iznad svega vrednujem kvalitet proizvoda i maksimalnu uštedu vremena provedenog u kupovini. Biram prodajne objekte koji poseduju parking i nude raznovrstan asortiman domaćih i stranih proizvoda na jednom mestu. Iako sam lojalan određenim stranim brendovima, srce mi najviše zaigra kada sa police uzmem proizvod lokalnog proizvođača, jer znam da je upravo taj proizvod pripreman „sa dušom“ i posebnim fokusom na kvalitet. Verujem da svet možemo promeniti samo ukoliko krenemo od sebe i utičemo na mikrosistem čiji smo deo. Kupovinom proizvoda domaćih proizvođača podržavamo srpsku privredu i posledično kreiramo kvalitetnije ekonomsko okruženje.

Važno je da velike kompanije aktivno učestvuju u životu zajednice, a značaj njihovog delovanja će biti neosporno veći u narednim godinama. Ovo je izazovan, ali i dostižan ideal.

Da li u sklopu praćenja konkurencije posećujete konkurentske trgovine?
Retail je biznis koji se konstantno menja i naš zadatak je da te promene kreiramo, ali i pratimo dobru praksu na tržištu. Ne postoji pobednik u trci za lojalnost kupaca, već samo težnja ka vodećim pozicijama i trud da se na tim pozicijama održimo. Praćenje globalnih trendova, razmena znanja i ideja kroz komunikaciju i saradnju sa regionalnim i multinacionalnim kompanijama dovodi do implementacije novih rešenja na lokalnom nivou i unapređenja sektora u celini. U svom poslovanju opredelili smo se za primenu globalnih retail standarda, ne zanemarujući poteze konkurencije.

Za kraj, koja bi bila vaša poruka kolegama-trgovcima – kako unaprediti sektor?
Briga o društvenoj zajednici i fokus na potrebe kupaca koje su u stalnoj transformaciji biće dva osnovna zadatka velikih kompanija u bliskoj budućnosti. Izazovi poslovanja u nepredvidivom i metamorfnom okruženju mogu biti savladani samo konstantnim replaniranjem i neutralizacijom dinamike tržišta. Od krucijalne važnosti je da u velikom broju promena prepoznamo one ključne i inovacijama u tom domenu unapedimo sektor u celini.

-