IN STORE  in your country  
SRBIJA
Intervju
08.10.2021.

KROZ PRIZMU PROIZVOĐAČA

Slađana Radojević, menadžerka istraživanja i inovacija, Imlek: Kvalitet proizvoda je naš imperativ

O značaju pojačane kontrole kvaliteta za poslovanje Imleka, kao i njihovoj neprestanoj težnji ka inovacijima, razvoju proizvoda, pažljivom osluškivanju tržišta i potrošača i širenju portfolija u skladu sa tim - razgovarali smo sa Slađanom Radojević, menadžerkom zaduženom za istraživanja i inovacije u ovoj kompaniji.

Šta biste pohvalili u srpskoj mlekarskoj industriji?
Pre svega, želim da pohvalim korake koje je preduzelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i drugih nadležnih institucija u cilju kontrole kvaliteta i bezbednosti hrane na našem tržištu. Smatram da je od izuzetne važnosti da potrošači znaju šta kupuju, da su proizvodi pravilno deklarisani, a da ujedno poštuje sigurnost i kvalitet proizvoda.
Pojačane kontrole koje se odnose na proizvode iz oblasti mlečne industrije za nas su izuzetno važne jer kompanija Imlek posebnu pažnju posvećuje kontroli kvaliteta, sprovodeći rigorozne unutrašnje procedure i primenjujući najviše svetske standarde. To je svakako najbolji način da osiguramo da do naših potrošača uvek stižu isključivo proizvodi najvišeg kvaliteta koji ispunjavaju svetske kriterijume bezbednosti i kvaliteta proizvoda. Strogo poštovanje kriterijuma bezbednosti i beskompromisna predanost najvišim standardima proizvodnje su faktori koji Imlek čine liderom na regionalnom tržištu mleka i kompanijom kojoj se veruje.

Koji su, prema vašem mišljenju, problemi/nedostaci u industriji u kojoj poslujete na našem tržištu?
Situacija na tržištu uslovljena je mnogobrojnim faktorima – globalnim, regionalnim, lokalnim - koji kreiraju ambijent u kome je potrebno ne samo zadržati već i unaprediti svoju poziciju. Takođe bitan faktor koji utiče na razvoj industrije su potrošači, odnosno kapaciteti tržišta na kome se posluje, opredeljenost proizvođača, kao i mnogi drugi faktori.
Kako postići željene rezultate je pitanje koje nam se postavlja imajući u vidu sve ovo? Odgovor je u kontinuiranoj inovaciji, razvoju proizvoda, osluškivanju tržišta i potrošača i širenju portfolija u skladu sa tim, a ujedno ne odstupajući od kvaliteta po čemu se ime kompanije Imlek prepoznaje na domaćem, ali i regionalnom tržištu.

Da li u sklopu praćenja konkurencije, kupujete i nešto od konkurentskih proizvoda?
Kvalitet proizvoda je naš imperativ, na tome gradimo poverenje koje uživamo od strane potrošača. Da bismo postigli vrhunski kvalitet opremili smo se najnaprednijom laboratorijom za kontrolu mleka i mlečnih proizvoda, prema svetskim standardima, a protokoli kontrole kvaliteta su strogo i precizno definisani.
Osim internih degustacija, prema definisanom protokolu, u redovnim vremenskim intervalima radimo i eksterne testove sa potrošačima, takozvane “slepe testove“ proizvoda.
Cilj svih ovih testiranja je da se uverimo da Imlek ostaje lider u kvalitetu, a ujedno i da pratimo da li se i kako menjaju navike potrošača. Takođe analiziramo i ostatak tržišne ponude, kao i promene koje se dešavaju sa proizvodima drugih proizvođača.
U svim ključnim kategorijama imamo definisane norme na svim parametrima profila proizvoda. Godišnje uradimo više hiljada evaluacija proizvoda sa tržišta, interno i eksterno.
Zahvaljujući svemu ovome znamo navike naših potrošača i uvek idemo korak ispred njihovih očekivanja poštujući kvalitet i bezbednost proizvoda.

Inovirajte, budite hrabri. Mlečna industrija je izuzetno zahvalna za širenje potrfolija.

Postoji li neki proizvod/kategorija proizvoda iz vaše industrije, koji još nije stigao na naše tržište, a voleli biste da se sutra nađe i na policama srpskih trgovina?
Kao kompanija koja neupitno zauzima vodeću regionalnu poziciju, isto tako slovimo za lidera kada je reč o inovacijama na tržištu.
U našem poslovanju jedan od ciljeva i jeste da kroz korišćenje najsavremenijih tehnologija, kontinuirano radimo na širenju portfolija pružajući potrošačima nove i drugačije proizvode koji istovremeno čuvaju tradiciju ovog podneblja. U skladu sa tom svojom misijom, Imlek je redovni učesnik svetskih konferencija i sajmova. Razmenjujući znanja, aktuelnosti i iskustva i prateći svetske trendove u mlečnoj industriji domaćem tržištu kontinuirano nudimo nešto novo.
Neprestano radimo na unapređenju proizvodnje i ne odustajemo od inovacija i trudimo se da budemo pioniri kada je reč o trendovima u ovoj prehrambrenoj grani.
U narednom periodu nastavićemo istim tempom i bez sumnje potrošači mogu da budu sigurni da ih od strane Imleka očekuju samo lepa iznenađenja.

Za kraj, koja bi bila vaša poruka vašim kolegama iz industrije – kako unaprediti sektor?
Gradite brendove, razvijajte nove koncepte, pripremajte nove proizvode koji će to bogatstvo i mogućnosti konzumacije koje mleko nudi preneti i u druge prilike za uživanje, koje će zavoleti i nove ciljne grupe.
Inovirajte, budite hrabri. Mlečna industrija je izuzetno zahvalna za širenje potrfolija. Osim toga što su ukusni, bogati i hranljivi, mlečni proizvodi su takođe „uzbudljivi“.

-