IN STORE  in your country  
SRBIJA
Intervju
15.10.2021.

KROZ PRIZMU TRGOVCA

Nataša Popović, direktor sektora pravnih, kancelarijskih i kadrovskih poslova, Univerexport: Problem na tržištu radne snage je trenutno gorući problem trgovačkog sektora

Moć prilagodljivosti trgovaca u vreme aktuelne zdravstvene krize i njihovo pružanje hitnih odgovora izmenjenim potrošačkim potrebama su nešto što je vredno reči hvale, prema mišljenju naše ovonedeljnje sagovornice.

Nataša Popović, direktor sektora pravnih, kancelarijskih i kadrovskih poslova u Univerexportu dodaje i da je zahvaljujući dobrom trgovačkom odgovoru na pandemijsku situaciju, online trgovina doživela bum, ali je iskoristila priliku i da skrene pažnju na visok stepen fluktuacije zaposlenih.

Šta je ono što biste pohvalili na našoj trgovačkoj sceni?
Konkretna prednost koja se pokazala i u doba pandemijske krize jeste prilagodljivost trgovaca novonastalim okolnostima i brzi odgovori na nove uslove poslovanja, te prilagođavanje potrebama potrošača, a sve u cilju zadovoljstva potrošača. Ova prilagodljivost je posebno značajna imajući u vidu veličinu sistema o kojima se radi, kada govorimo o ključnim "igračima" u oblasti retaila. Trgovci su u najvećoj meri odgovorili izazovu, te je online trgovina doživela ekspanziju.

Koji su, prema vašem mišljenju, najveći nedostaci našeg trgovačkog sektora?
Problem na tržištu radne snage je gorući problem trgovačkog sektora u ovom trenutku, iako on nije problem samo u trgovinskoj delatnosti. Krajnje je izazovno poslovati sa visokom stepenom fluktuacije zaposlenih. U takvim društvenim okolnostima, struka mora da nađe nove alternativne, a pre svega inovativne tehničko-tehnološke načine za održanje zadovoljstva potrošača na željenom nivou.

Kao kupcu, najznačajnije mi je da na mestu trgovine postoji preglednost i širina asortimana.

Na šta odmah obraćate pažnju kada uđete u neku trgovinu?
Sa profesionalnog aspekta, uvek prvo zapazim eventualne neusklađenosti sa važećim propisima. Kao kupcu, najznačajnije mi je da na mestu trgovine postoji preglednost i širina asortimana. Pregledan i širok asortiman mi omogućava da brzo obavim kupovinu, što je danas u doba hroničog nedostatka vremena krucijalno.

Da li u sklopu praćenja konkurencije posećujete konkurentske trgovine?
Retko posećujem konkurentske trgovine, iz razloga što spadam u tradicionalne potrošače koji vole da obave trgovinu na poznatom i svom mestu trgovine.

Za kraj, koja bi bila vaša poruka kolegama-trgovcima – kako unaprediti sektor?
Imajući u vidu da zdrava ishrana ima veliki značaj za potrošače, te da raste interesovanje i svest potrošača o značaju orgnaskih proizvoda, fokus trgovaca bi u budućnosti trebalo da bude upravo na razvoju navedene kategorije proizvoda. Pri tome, razvoj navedene kategorije ne bi trebalo bazirati samo na širini asortimana i dostupnosti organskih proizvoda u trgovinama, nego i na pružanju transparentnih informacija potrošačima o značaju navedenih proizvoda u svakodnevnoj konzumaciji.

-