IN STORE  in your country  
SRBIJA
Intervju
12.11.2021.

KROZ PRIZMU TRGOVCA

Martina Petrović, rukovodilac Korporativnih komunikacija, Lidl: Budimo hrabri!

Ono što joj je u poslednje vreme posebno probudilo osećaj ponosa jeste uključivanje Lidla u kampanju „Spasimo hranu, spasimo humanost“, jer veruje da brendovi imaju mnogo višu svrhu od pukog ostvarivanja poslovnih rezultata.

Naša sagovornica u ovonedeljnoj trgovačkoj prizmi, Martina Petrović, rukovodilac Korporativnih komunikacija u Lidlu, dodaje i da je primena principa cirkularne ekonomije upravo slaba tačka maloprodaje, zbog čega misli da ovo polje otvara siguran prostor za unapređenja, efikasnost, uštede i boljitak za okolinu.

Šta je ono što biste pohvalili na našoj trgovačkoj sceni?
Nedavno se završila kampanja „Spasimo hranu, spasimo humanost“ gde je Koalicija za dobročinstvo, koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac, pod okriljem istog većeg cilja – obezbeđivanje hrane za one kojima je pomoć potrebna i skretanje pažnje na problem poreza na donacije – okupila veliki broj kompanija, za koje se, u svakodnevnom poslovanju, može reći da su konkurente i podstakla da rade zajedno. Sa aspekta nekog ko se bavi komunikacijama i CSR-om i ko veruje da brendovi imaju višu svrhu od ostvarivanja poslovnih rezultata, mislim da je ovakva vrsta incijative i zajedničkog angažmana pravi model kako kompanije, udruživanjem snaga, mogu gurati društvo napred.

Koji su, prema vašem mišljenju, najveći nedostaci našeg trgovačkog sektora?
Ako dozvolite, nastavila bih na temu o kojoj sam upravo govorila. Sigurno nije najveći problem, ali jeste važan - mislim da sektor može bolje da upravlja robom pred istek roka trajanja. Nama, u Ludlu, praksa je pokazala da potrošači hoće da kupe ovu robu, ukoliko je adekvatno čuvana, obeležena i sa primerenim popustom.
Uopšteno govoreći, primena principa cirkularne ekonomije u maloprodaji je definitivno polje u kome imamo prostora za značajna unapređenja, koja bi donela efikasnost, uštede i najvažnije, boljitak za životnu sredinu.

Sigurno nije najveći problem, ali jeste važan - mislim da sektor može bolje da upravlja robom pred istek roka trajanja.

Na šta odmah obraćate pažnju kada uđete u neku trgovinu?
Mislim da sam po karakteritikama u pogledu toga šta utiče na moje iskustvo kupovine relativno slična prosečnom potrošaču, gledam čistoću, na koji način ponuda odgovara mojim potrebama i na početku i na kraju, uslugu i brzinu kupovine, sa posebnim akcentom na prolazak kroz kasu. Nikad ne propustim da osmotrim zaposlene, jer da bih se dobro osećala kao potrošač, važno je da vidim da se ljudi koji tu rade isto dobro osećaju.

Da li u sklopu praćenja konkurencije posećujete konkurentske trgovine?
Maloprodajom se bavim godinama i volim ono što radim. Samim tim, posete drugih maloprodajnih lanaca delom zadovoljavaju moju radoznalost, jednako kao i obilazak raznih tipova prodavnica, dolazak na događaje kompanija iz drugih industrija, ali i šire, i iz sveta zabave, umetnosti, kulture i slično. Smatram da posmatranje i svaka vrsta razmene obogaćuje pojedinca, dajući mu ulazne informcije koje mogu da podstaknu i probude kreativnost. Uključena sam u tokove i trendove, i gde god se našla, trudim se da budem maksimalno prisutna i svesna. Naravno da kupujem u Lidlu i naravno da posećujem i poštujem konkurekciju. Mislim da to nije i ne treba da bude tabu tema.

Za kraj, koja bi bila vaša poruka kolegama, trgovcima – kako unaprediti sektor?
Svim kolegama (i sebi) poručujem da treba da budemo hrabri. To ne znači da ćemo uvek uspeti u svojim namerama i prvobitnim planovima, ali ćemo uvesti i razmotriti opcije, što može samo da nas vuče napred.

-