IN STORE  in your country  
SRBIJA
inFokus
07.10.2021.

INFORMACIJE O PROMETU NA TRŽIŠTU MALOPRODAJE U SRBIJI

RetailZoom Retail Audit: Popularnije žvake bez šećera i tvrde bombone

Kroz male radnje generiše se 41% komadne prodaje žvaka i 27% vrednosne prodaje, koliko ostvaruju i velike i srednje radnje i kiosci/benzinske stanice… Za prodaju bombona, i dalje je dominantni kanal velikih i srednjih radnji, koji količinski učestvuje sa 43%, a vrednosno posmatrano sa 40%

Autor: RetailZoom

RetailZoom Retail Audit mesečni izveštaji prikazuju informacije o prometu proizvoda na tržištu maloprodaje, po regionima kao i po kanalima prodaje, rast i pad tržišta, značaj asortimana, trend prodaje, udele na tržištu, uvid u distribuciju i cenu. Podaci su dobijeni ekstrapolacijom na osnovu panela koji obuhvata sledeće tipove prodajnih objekata: supermarkete i hipermarkete (>300m2), srednje i velike radnje (od 40 do 300m2), male radnje (<40m2), kiosci i benzinske stanice, čija geografska rasprostranjenost omogućava reprezentativnu sliku celog tržišta. Podatke, na osnovu kojih se izrađuju izveštaji, dostavljaju elektronski svi maloprodajni lanci i samostalne radnje iz RetailZoom panela.

Podaci kompanije RetailZoom se odnose na količinsko i vrednosno učešće kategorija žvaka i bombona na maloprodajnom tržištu Srbije u periodu od juna 2020. do maja 2021. godine, dakle proteklih godinu dana.

Žvake

Ukoliko uporedimo poslednjih 12 meseci sa prethodnom godinom, nastavlja se kontinuirani pad cele kategorije žvaka. U posmatranim komadima, pad iznosi -12,8%, a vrednosno posmatrano to je -12,5%. Pad u prodatim komadima je nešto blaži ako posmatramo period od januara 2021. do maja 2021, u odnosu na isti period prošle godine, i iznosi -4,2%.

U toku proteklih godinu dana (od juna 2020. do maja 2021. godine) u regionu sever je generisano 28% prodajne vrednosti, u Beogradu 27%, u regionu zapada 20% prodajne vrednosti, a preostalih 25% dolazi iz regiona istok.
Ako posmatramo komadnu prodaju ove kategorije, region Beograda nosi 21% prodaje, iz zapada dolazi 29% prodatih komada, iz regiona istok 26%, a ostatak “nosi” sever sa 25%.

Kroz kanal hipermarketa i supermarketa generiše se 13% komadne prodaje, kroz kanal velikiih i srednjih radnji 26%, kroz male radnje prođe 41% kategorije i kroz kioske/benzinske stanice prođe 20% komadne prodaje.
Kroz kanal hipermarketa i supermarketa generiše se 19% prodatih vrednosti, kroz kanal velikiih i srednjih radnji, malih radnji i kioska/benzinskih stanica dolazi po 27% vrednosne prodaje.

Segment žvaka koje sadrže šećer čini 32% komadne prodaje, dok žvake koje ne sadrže šećer učestvuju sa 68%. Ako posmatramo vrednosni doprinos ovih segmenata, žvake bez šećera čine 92% prodatih vrednosti, a žvake sa šećerom svega 8%.
Vodeće proizvođači u kategoriji žvaka, posmatrano prema prodatim komadima, ali i posmatrano vrednosno, su: Evropa, Mars, Mondelez, Paraćinka, Perfetti Van Melle (abecedni poredak).

Bombone

U posmatranom periodu, od juna 2020. do maja 2021. godine, u odnosu na isti period prošle godine, kategorija bombona je zabeležila pad od -10% u prodajnoj vrednosti, a -14% u prodatim količinama.

Proteklih godinu dana, najviše bombona je prodato u regionu istok – 30% količinski i 26% vrednosno. U regionu sever je prodato 24% prodatih količina, što je 26% vrednosne prodaje. Region Beograda dobija ove godine više na značaju u prodaji i generiše 24% prodajne količine, a 28% prodajne vrednosti. Ostatak prodaja dolazi iz regiona zapad.

I dalje je dominantni kanal prodaje bombona kanal velikih i srednjih radnji, koji količinski učestvuje sa 43% i 40%, vrednosno posmatrano. Kroz kanal hipermarketa i supermarketa prolazi 30% količina, a 31% vrednosti kategorije bombona. Kanal malih radnji ostvaruje 24% količinske prodaje i 20% vrednosne prodaje. Preostale prodaje dolaze iz kanala kioska i benzinskih stanica (4% količinski, 8% vrednosno).
Tvrde bombone čine više od polovine tržišta, po 54% u prodajnim količinama i vrednosti. Od svih prodatih tvrdih bombona, bombone bez punjenja čine 68% vrednosti i 55% količina, a bombone sa punjenjem čine čine 32% vrednosti i 45% količina.

Zatim slede mekane bombone sa 45% tržišta u prodajnim količinama i vrednosti. Od toga mekane bombone bez punjena čine 83% količina i 88% vrednosti segmenta mekanih bombona, a mekane bombone sa punjenjem čine 17% količina i 12% vrednosti segmenta mekanih bombona. Inače segment mekanih bombona sa punjenjem jedini beleži rast u ovoj kategoriji (6% količinski, 4% vrednosno).

Vodećih pet proizvođača, u kategoriji bombona, u periodu od juna 2020. do maja 2021. godine (poređano po abecednom redu), količinski posmatrano, su: Evropa, Haribo, Mars, Paraćinka i Pionir. Vrednosno posmatrano, isti navedeni proizvođači čine pet prvorangiranih proizvođača u kategoriji bombona.

-

O RetailZoom
RetailZoom je kompanija koja se bavi istraživanjem tržišta, analizom podataka i konsultantskim uslugama. Postoji od 2011. godine i trenutno posluje u više od dvadeset zemalja sveta.. Iako je kompanija internacionalna, akcenat je na lokalnim timovima profesionalaca koji dolaze sa strane istraživačkih agencija ali i sa strane samih proizvođača i maloprodajnih lanaca, kako bi se na najbolji način razumele potrebe klijenata. Cilj kompanije je da poboljša poslovanje svojih klijenata dostavljajući im rešenja vezana za ponašanje kupaca prilikom kupovine, programe vernosti kupaca, analize promocija putem letaka, basket analize, prediktivne analize, kao i detaljan uvid u maloprodaju – analizu distribucije, udela na tržištu, promocija, cena…
RetailZoom je u Srbiji prisutan od 2017. godine. Osnovna usluga je praćenje tržišta maloprodaje uz izveštavanje osnovnih parametara poput veličine tržišta, tržišnog učešća, distribucije, cena, kao i izvedenih veličina.

-

Kontakt:

Email: dusan.grujic@retailzoom.net
Tel: +381 11 414 63 07
Bulevar Milutina Milankovića 27
11 000 Beograd, Srbija
Web: www.retailzoom.net

-