IN STORE  in your country  
SRBIJA
inFokus
09.12.2021.

InFokus papirna galanterija - Podaci iz TGI baze o potrošnji u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i BiH

Mediana: Ukupno 10,2 miliona korisnika papirnih maramica

Analizirajući ovu kategoriju, na prikazana četiri tržišta, vidimo da se papirne maramice procentualno najviše koriste u Sloveniji 86%. Za njom sledi Hrvatska sa 84,2%, zatim dolazi Srbija sa 76,8%, dok je najmanji procenat korisnika ove kategorije u BiH, 75,6%

Autor: Borislav Radojković, TGI Project Manager, borislav.radojkovic@mediana.co.rs, www.medianagroup.net

Ovom prilikom, biće prikazan deo podataka iz Adria TGI baze koji se odnosi na korišćenje papirnih maramica na tržištima BiH, Hrvatske, Slovenije i Srbije.
Analizirajući ovu kategoriju, na prikazana četiri tržišta, vidimo da se papirne maramice procentualno najviše koriste u Sloveniji 86%. Za njom sledi Hrvatska sa 84,2%, zatim dolazi Srbija sa 76,8%, dok je najmanji procenat korisnika ove kategorije u BiH, 75,6%. Ukupno, na ova četiri tržišta postoji 10,2 miliona korisnika ove kategorije.

Uvek je zanimljivo za jednu kategoriju proizvoda videti relativno učešće velikih korisnika te kategorije, odnosno svih onih koji na mesečnom nivou potroše 10 i više pakovanja papirnih maramica. Najveći procenat velikih korisnika papirnih maramica je u BiH 16,5%, nešto manji procenat je u Srbiji (15,1%), dok je najmanji procenat velikih korisnika papirnatih maramica u Sloveniji (12,4%). U Hrvatskoj ima 12,6% procenata velikih korisnika ove kategorije proizvoda.

Kada govorimo o markama papirnih maramica, koje se najviše koriste na ova četiri tržišta, može se primetiti da je na tržištima Slovenije i Hrvatske vodeća marka Paloma, na tržištu BiH je Violeta, dok je na tržištu Srbije, marka sa najvećim brojem korisnika, Fresh.

Ako posmatramo svih četiri tržišta zajedno, Paloma je marka papirnih maramica koja ima najveći broj korisnika. Ukupno je, na ova četiri tržišta, približno 3,5 miliona građana koristilo Paloma papirne maramice, u poslednjih 12 meseci.

-

O kompaniji:
Imajući u vidu naše dugogodišnje iskustvo u oblasti marketinga, medija i istraživanja javnog mnjenja u prilici smo da danas nudimo kompletnu uslugu istraživanja, počev od identifikacije problema pa sve do detalnjih analiza, interpretacije podataka i savetovanja. Mediana, Institut za istraživanje tržišta i medija, osnovana je u Sloveniji 1992, a na tržištu Srbije posluje od 2007. godine

-

O istraživanju:
Target Group Index je jedan od retkih multifunkcionalnih alata koji je namenjen savremenim kompanijama u zadovoljavanju osnovnih potreba za analizama potrošača, tržišta i konkurencije. Korisnik Target Group Index baze može brzo i lako da analizira kako svoje postojeće i potencijalne potrošače tako i potrošače konkurencije i da veoma precizno definiše strategije i smernice marketinškog oglašavanja.
-