IN STORE  in your country  
SRBIJA
inFokus
07.09.2021.

Ženska intimna higijena: U poslednjih godinu dana, 1,2 miliona žena koristilo tampone

Mediana: Podaci o korišćenju proizvoda za žensku intimnu higijenu u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji

Analizirajući ovu kategoriju, među ženskom populacijom, na prikazana četiri tržišta, vidimo da tampone procentualno najviše koriste žene u Sloveniji 26,8% i Hrvatskoj 21,2%, dok je najmanji procenat korisnica ove kategorije u Srbiji 13,8% i BiH 11,8%

Autor: Borislav Radojković

Ovom prilikom biće prikazan deo podataka iz TGI baze koji se odnosi na korišćenje tampona na tržištima BiH, Hrvatske, Slovenije i Srbije.
Analizirajući ovu kategoriju, među ženskom populacijom, na prikazana četiri tržišta, vidimo da tampone procentualno najviše koriste žene u Sloveniji 26,8% i Hrvatskoj 21,2%, dok je najmanji procenat korisnica ove kategorije u Srbiji 13,8% i BiH 11,8%. Ukupno, na ova četiri tržišta, postoji 1,2 miliona žena, starosti od 18 do 69 godina, koje su koristile tampone u poslednjih 12 meseci.

Kada govorimo o markama tampona koje su se najviše koristile u prethodnih 12 meseci, može se primetiti da je na sva četiri tržišta najkorišćenija marka tampona O.B. Skoro 950.000 žena ove četiri države je, u poslednjih 12 meseci, koristilo tampone marke O.B. što je čini najpopularnijom markom u ovoj kategoriji.

Zanimljivo je videti i broj korisnica trgovinskih marki u okviru ove kategorije. Procentualno, najveći broj korisnica trgovinskih marki tampona je u Sloveniji, 5,59% dok je najmanji procenat u BiH 1,78%. Ukupno, na ova četiri tržišta, postoji 180.000 žena koje su koristile trgovinske marke tampona u poslednjih 12 meseci.

-

O kompaniji:
Imajući u vidu naše dugogodišnje iskustvo u oblasti marketinga, medija i istraživanja javnog mnjenja u prilici smo da danas nudimo kompletnu uslugu istraživanja, počev od identifikacije problema pa sve do detalnjih analiza, interpretacije podataka i savetovanja. Mediana, Institut za istraživanje tržišta i medija, osnovana je u Sloveniji 1992, a na tržištu Srbije posluje od 2007. godine.

-

O istraživanju:
Target Group Index je jedan od retkih multifunkcionalnih alata koji je namenjen savremenim kompanijama u zadovoljavanju osnovnih potreba za analizama potrošača, tržišta i konkurencije. Korisnik Target Group Index baze može brzo i lako da analizira kako svoje postojeće i potencijalne potrošače tako i potrošače konkurencije i da veoma precizno definiše strategije i smernice marketinškog oglašavanja.
-