IN STORE  in your country  
SRBIJA
inFokus
09.12.2021.

InFokus papirna galanterija - ANALIZA PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

FOCUS: Toalet papir i papirni ubrusi u lifletima

U periodu januar – septembar 2021, u kategoriju toalet papira, oglašavalo se ukupno 37 proizvođača. Vrednosni udeo privatne robne marke, u ovoj kategoriji, je 10%. Kada su u pitanju papirni ubrusi, u toj kategoriji se oglašavalo više od 30 proizvođača. Privatne robne marke imaju, u prva tri kvartala 2021. godine, udeo od 18,5%

Autor: Melani Cipot, Focus Research South East / Focus Research Predstavništvo Beograd

U ovom InStore izdanju, za rubriku InFokus: Papirna galenterija, pripremili smo analizu promotivnih aktivnosti prema proizvođačima, odabranim trgovcima i cenama za period januar – septembar 2021, 2020. i 2019. godine.

Prvi dijagram nam prikazuje analizu Top proizvođača, za kategoriju toalet papira. Dobre tri četvrtine vrednosnog udela imaju prva tri proizvođača, od totala 37, koliko ih oglašavalo u toj kategoriji. Na prvom mestu, prema vrednosti oglašavanja, je domaći proizvođač Drenik koji je u prva tri kvartala 2021. godine imao udeo od skoro 37,5% bruto oglašivačke vrednosti, te beleži manji pad u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Na drugom mestu je Paloma sa 21,9% i beleži rast. Essity je na trećem mestu sa 17,1% udela. Vrednosni udeo privatne robne marke je 10%.

Drugi dijagram prikazuje udeo Top proizvođača kod odabranih trgovca za 2021. godinu. Drenik ima najveći udeo, to je više od 50% u Domaćem trgovačkom lancu (DTL) i u Rodi. Paloma, sa udelom većim od 30%, u nekoliko trgovinskih lanaca: Super Vero, Lidl, Lilly, Maxi, Tempo i Aroma. Essity, sa udelom većim od 30%, u lancima Lilly i Aroma. Sledeći trgovci posvetili su najveću vrednost svojoj robnoj marki: Mercator, Lidl i Aman.

Treći dijagram nam prikazuje cene za najviše oglašavane artikle toalet papira, tj. pakovanje od 10 rolni 3 sloja, za prva tri kvartala 2021, 2020. i 2019. godine. Prosek oglašavanih promotivnih cena je u 2021. godini manji, u poređenju sa istim periodom prethodnih dve godine. Takođe, i prosečni popust iznosi 25,4%, dok je u 2020. godini bio 22,8%, a u 2019. godini je iznosio 22%.

Četvrti dijagram, za kraj, donosi prikaz Top proizvođača u kategoriji kuhinjski ubrusi, čiji je vrednosni udeo veći od 10%. Privatne robne marke imaju u toj kategoriji, u prva tri kvartala 2021. godine, udeo od 18,5%. U toj kategoriji, dosta jak je i proizvođač Violeta sa više od 10% udela. A, na prvom mestu je, ponovo, domaći proizvođač Drenik sa 30% vrednosnog udela. U toj kategoriji, oglašavalo se više od 30 proizvođača. Prosečni popust za ovo godinu, u toj kategoriji, iznosi 21,2%.

Predstavništvo Beograd Focus Research South East
Kontakt telefon: +381 61 135 01 26
e-mail: m.cipot@focusmr.com
www.focusmr.com

-

Focus Research je jedna od vodećih agencija u Evropi koja se bavi ispitivanjem tržišta i savetovanjem. Svojim klijentima već 25 godina u 35 evropskih zemalja prosleđuje podatke, sistemska i programska rešenja za obradu podataka. U Focusu se kontinuirano prate svi trendovi u oglašavanju, što se tiče regiona jugoistočne Evrope, najveća fokusiranost je na kvalitativnim i kvantitativnim analizama trgovačkih lifleta. Udeli se zasnivaju na GAV - bruto oglašivačka vrednost. Veću vrednost imaju objave koje su pozicionirane na prvoj strani, sa većom slikom i u lifletima sa visokim bruto dometom. Rezultat je, naravno, taj da time doprinose većem kvalitetu promocije jer su one vidljivije potrošaču, i samim tim ostavljaju veći efekat na njega
-