IN STORE  in your country  
SRBIJA
inFokus
17.01.2022.

FOCUS: ANALIZA PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

Focus Research: Snek barovi češće u lifletima nego prošle godine

U periodu januar-septembar 2021. godine, zabeležili smo više od 1.800 objava, što je 10% više objava u poređenju sa istim periodom 2020. godine… U katalozima se promovisalo oko 50 različitih proizvođača

Autor: Melani Cipot, Focus Research South East / Focus Research Predstavništvo Beograd

U ovom InStore izdanju, za rubriku InFocus: Snek barovi (desert barovi, vafer snekovi, čokoladne bananice), pripremili smo analizu promotivnih aktivnosti prema top proizvođačima, kao i prema cenama, za period januar – septembar 2021. i 2020. godinu.

Prvi dijagram prikazuje vrednosni udeo promotivnih aktivnosti za 2021. godinu (u periodu januar-septembar). Zabeležili smo više od 1.800 objava, u prva tri kvartala ove godine, što je 10% više objava u poređenju sa istim periodom 2020. godine.

Drugi dijagram nam prikazuje analizu Top proizvođača. Na prvom mestu, prma vrednosti oglašavanja u 2021. godini, u prvih devet meseci, je proizvođač Mars, sa 23,2% udela. Domaći proizvođač Štark je na drugom mestu sa 21,6%. Dalje, 19,5% udela ima Nestle, Ferrero 8,9%, Bambi sa novim proizvodima u 2021. ima udeo od 5,9% i Pionir sa 3,7%. Prikazanih TOP 6 ima vrednosni udeo od 83%. U katalozima se promovisalo oko 50 različitih proizvođača.

Treći dijagram: Kod pregleda stanja oglašavanja top proizvođača kod odabranih trgovaca vidimo da je Mars, u poređenju sa ostalim proizvođačima, imao najveći udeo kod Arome - 41,3%. Štark u Idea maloprodajnim objektima sa 33,2%, Nestle u radnjama DTL-a sa 35,6%, Ferrero sa 29,6% u Lidlu, Bambi u Gomexu i Pionir u Metoru. Sa svojom privatnom robnom markom, najviše vrednosnog udela ima diskonter Lidl – 70,4%.

Četvrti dijagram za kraj donosi još kretanje cena po mernoj jedinici - gram. Prosek cene po mernoj jednici u 2021. godini je kod kategorije čokoladnih bananica i wafer snekova veći u poređenju sa istim periodom, januar-septembar prethodne godine. Prosečni popust, u prvih devet meseci ove godine, za sve tri kategorije, kreće se oko 20%.

-

Focus Research je jedna od vodećih agencija u Evropi koja se bavi ispitivanjem tržišta i savetovanjem. Svojim klijentima već 25 godina u 35 evropskih zemalja prosleđuje podatke, sistemska i programska rešenja za obradu podataka. U Focusu se kontinuirano prate svi trendovi u oglašavanju, što se tiče regiona jugoistočne Evrope, najveća fokusiranost je na kvalitativnim i kvantitativnim analizama trgovačkih lifleta. Udeli se zasnivaju na GAV - bruto oglašivačkoj vrednosti. Veću vrednost imaju objave koje su pozicionirane na prvoj strani, sa većom slikom i u lecima sa visokim bruto dometom. Rezultat je naravno taj da time doprinose većem kvalitetu promocije, jer su one vidljivije potrošaču, i samim tim ostavljaju veći efekat na njega.

-

Predstavništvo Beograd Focus Research South East
Kontakt telefon: +381 61 135 01 26
e-mail: m.cipot@focusmr.com
www.focusmr.com
-