IN STORE  in your country  
SRBIJA

analize

NielsenIQ: Online kupovina u Srbiji porasla 28%, u poslednjih godinu dana
NielsenIQ: Online kupovina u Srbiji porasla 28%, u poslednjih godinu dana

Sa druge strane, offline kupovina, odnosno kupovina u prodavnicama, beleži vrednosni rast od svega 3,3,%...

Cirkularne javne nabavke - primeri dobre prakse u EU
Cirkularne javne nabavke - primeri dobre prakse u EU

Aktivnosti cirkularne ekonomije, podržane skupom kriterijuma za zelene javne nabavke, mogu da uključuju promociju eko dizajna proizvoda i dizajna za reciklabilnost, veću odgovornost proizvođača, prevenciju otpada, smanjenje ambalažnog materijala, zajedničku upotrebu proizvoda od više korisnika „ekonomiju deljenja“, ponovnu upotrebu i reparaciju (podnaslov)

Euromonitor: Revolucija u industriji robe široke potrošnje -  šta nas to čeka u narednim godinama
Euromonitor: Revolucija u industriji robe široke potrošnje - šta nas to čeka u narednim godinama

Pandemija COVID-19, koja je zadesila našu planetu, suštinski je promenila opšte zdravstvene trendove, kao i način na koji se hranimo. Popularnost tzv. "funkcionalne hrane" drastično je porasla, kao i zabrinutost potrošača za sopstveno zdravlje. Hrana, proizvedena na biljnoj bazi, bila je popularna i pre pandemije, ali su potražnja za zdravijim opcijama i poremećaji u lancu snabdevanja mesom ubrzali trend rasta ove kategorije

Tema broja - kućne potrepštine: Proizvodi za čišćenje podova najprodavaniji u hiper/supermarketima
Tema broja - kućne potrepštine: Proizvodi za čišćenje podova najprodavaniji u hiper/supermarketima

Posmatrano po udelu prodaje opreme za čišćenje podova po regionima, Beograd prednjači sa 36,4% količinskog učešća, sledi Vojvodina sa 33,7%, zapadna Srbija sa 14,2% i jugoistočna Srbija sa 15,6%

Tema broja - kućne potrepštine: Folije, kese, sunđeri i krpe u korpi skoro svakog domaćinstva
Tema broja - kućne potrepštine: Folije, kese, sunđeri i krpe u korpi skoro svakog domaćinstva

Proizvodi iz ovih kategorija nađu se u korpi skoro svakog domaćinstva u Srbiji – tokom posmatranih osam meseci, devet od 10 domaćinstava je kupilo neki od ovih proizvoda makar jednom, a u proseku oko šest puta. Najveću penetraciju u domaćinstvima i frekvenciju kupovine beleže sunđeri i krpe, a najveći promet generišu folije, dok kese za domaćinstvo imaju najveću širinu asortimana

 Shopper Marketing: Brendovi danas imaju moćna sredstva za uticaj na ponašanje kupaca
Shopper Marketing: Brendovi danas imaju moćna sredstva za uticaj na ponašanje kupaca

Kako se kreira poruka koja će na efikasan način da dopre do kupca? Prvi korak je efektivno ciljanje kupca. Nakon toga, izaberite pravi trenutak u procesu kupovine da plasirate poruku i pravi kanal za slanje poruka. Fokusirajte se na pravi medij, na pravoj lokaciji i pošaljite pravu poruku u PRAVOM trenutku. Budite jedinstveni i ne zaboravite značaj pakovanja   

Trendovi: Na koju stranu duva
Trendovi: Na koju stranu duva "vetar promena"

Generalno gledano, kupci u Srbiji nisu toliko dramatično promenili svoje ponašanje. Oko 1/5 ispitanika je rekla da se generalno njihov život značajno promenio, kada je u pitanju način kupovine, priprema hrane, odnos prema zdravlju itd. Kada uporedimo sa drugim evropskim zemljama, izgleda da su se Italijani najviše uplašili, dok su “najžilaviji” izgleda Rusi. Srbija je odmah ispred Rusa 

 Ljudski resursi: Menadžeri treba da upoznaju svoje zaposlene
Ljudski resursi: Menadžeri treba da upoznaju svoje zaposlene

Organizacije rade odličan posao onda kada motivišu menadžere da imaju više razumevanja za različite aspekte ponašanja. Ali, šta možete da učinite kada konflikt počne da raste? Održavanje sastanaka “oči u oči”, davanje povratnih informacija i interaktivne sesije sa zaposlenima, svakako, su od koristi   

Zašto je vaš website najbolje mesto za online promociju
Zašto je vaš website najbolje mesto za online promociju

Osnovni preduslov svakog uspešnog poslovanja je poverenje. U online svetu čak i mnogo više nego u offline svetu, u kom kupac može robu da vidi uživo, da je dodirne ili proba. Na internetu je to neizvodljivo. Na internetu kupac mora da veruje prodavcu.

PKS: Rast proizvodnje hleba
PKS: Rast proizvodnje hleba

Godišnja prosečna potrošnja hleba i peciva, po članu domaćinstva, 2006. godine iznosila je 101,5kg, dok je 2019. godine bila 66,6kg (Izvor: RZS). Ukupna spoljnotrgovinska razmena u pekarskim proizvodima ima trend rasta. Kompanije su pretežno orijentisane na region i zemlje članice Evropske unije 

Osvrt na kategoriju: Hleb i pecivo u lifletima
Osvrt na kategoriju: Hleb i pecivo u lifletima

„Beli hleb i tost“ je, sa 550 objava, potkategorija koja je najviše oglašavana, sa vrednosnim udelom od 37%. Druga najjača potkategorija, u ovoj kategoriji, je integralni hleb, sa vrednosnim udelom od 31%. Sa oko 2.100 objava na godišnjem nivou u 2020. godini, vrednosni udeo svih potkategorija „hleb i pecivo“  iznosi tek 2% od totala svih kategorija u segmentu prehrane

RetailZoom: Lokalno vs globalno
RetailZoom: Lokalno vs globalno

U više od 100 prehrambenih kategorija, učešće lokalnih proizvoda je 67% sa ukupnom vrednosti većom od dve milijarde evra, dok internacionalni proizvođači čine 33% sa ukupnom vrednosti od oko 977 miliona evra - posmatramo MAT TY (odnosno period od avgusta 2020. godine do jula 2021. godine) u odnosu na isti period prethodne godine (od avgusta 2019. godine do jula 2020. godine)

Focus: Top domaće robne marke u lifletima
Focus: Top domaće robne marke u lifletima

U prvih osam meseci 2021. godine, u lifletima velikih i manjih trgovačkih lanaca u Srbji, sa više od 140.000 objava oglašavalo se više od 2.600 brendova široke potrošnje u segmentu prehrane. U top 50 brendova, po bruto oglašivačkoj vrednosti, nalazilo se 30 domaćih i 20 globalnih/regionalnih brendova   

e-Plus:  Šta utiče na pojavu ekonomskog patriotizma
e-Plus: Šta utiče na pojavu ekonomskog patriotizma

Domaći proizvođač je uvek u blizini i ne zavisi mnogo od problema na graničnim prelazima. Proradio je i osećaj međusobne solidarnosti između proizvođača i potrošača: kupovina proizvoda domaćih, a naročito malih i srednjih proizvođača, pomaže očuvanje radnih mesta, ubrzava razvoj i inovacije, pomaže da se bude konkurentniji u svakom pogledu 

Ipsos: Kupujem domaće – u sasvim novom kontekstu
Ipsos: Kupujem domaće – u sasvim novom kontekstu

Dodatne marketing i promotivne aktivnosti, koje najveći lokalni trgovci preduzimaju u pravcu promovisanja sopstvenih ili partnerskih linija domaćih proizvoda, sasvim nedvosmisleno ukazuju na činjenicu da je lokalna FMCG poslovna zajednica u potpunosti razumela novi kontekst kupovine

Smart Plus Research: Kupujmo domaće! A, znaju li potrošači šta je domaće?
Smart Plus Research: Kupujmo domaće! A, znaju li potrošači šta je domaće?

Ključni razlozi za kupovinu domaćih proizvoda odnose se, pre svega, na ukuse koje potrošači vole, na koje su naučili (šest od 10), a zatim i na poverenje u domaće proizvode, a jednako važan je i odnos cene i kvaliteta. Spontano, polovina građana Srbije navodi, kao jedan od razloga kupovine domaćih proizvoda, činjenicu da tako pomažu domaću ekonomiju i domaće tržište, ali i očuvanje tradicije

Via Media: Domaći proizvod može da postane uticajan globalni brend
Via Media: Domaći proizvod može da postane uticajan globalni brend

Ukoliko uspemo da spojimo snagu ideje sa novim mogućnostima, koje svakog dana donose nove tehnologije i promena okruženja, domaći brend sa sigurnošću može da bude konkurent internacionalnim brendovima 

Proizvedeno u Srbiji: Domaće je višestruko dobro
Proizvedeno u Srbiji: Domaće je višestruko dobro

ek kada smo osvestili sve nivoe društva – proizvođače, trgovce, distributere i na kraju potrošače, o važnosti domaćih proizvoda, možemo zajedničkom sinergijom da krenemo u osmišljene aktivnosti koje, naravno, treba da budu popraćene adekvatnom komunikacijom

Proizvedeno u Srbiji: Made in Serbia – put do uspeha
Proizvedeno u Srbiji: Made in Serbia – put do uspeha

Menadžeri proizvoda, posebno oni koji rukovode tehničkim delom, moraju odlično da izanaliziraju tržište i da koordiniraju vremenom, ne samo u skladu sa tim da proizvod bude na vreme lansiran, već da naiđe na dobar prijem kod potrošača. Ako ne postupaju tako, rizikuju da proizvod ne zaživi u praksi

Poslovni savetnik: Promotivni i programi lojalnosti u digitalnom dobu
Poslovni savetnik: Promotivni i programi lojalnosti u digitalnom dobu

Osnovna svrha ovih programa je da pruže bolje kupovno iskustvo, da povećaju broj poseta i samim tim prodaju, kao i da dovedu do pomeranja fokusa promotivnih aktivnosti sa proizvoda na kategorije. Takođe, omogućuju i ogromnu uštedu novca, kao i ogromnu uštedu u rabatima. Pored ovoga, njima se uvodi i dodatni kvalitet u promotivne tehnike 

 IGD: Convenience kanal - taktike za rast
IGD: Convenience kanal - taktike za rast

Trgovci proširuju svoju mrežu convenience trgovina, tako da se očekuje da će ovaj kanal da igra sve važniju ulogu za igrače koji posluju kroz više kanala na globalnom nivou. To, takođe, znači i da će da se poveća tržišni udeo convenience trgovine u ukupnoj maloprodaji

Osvrt na kategoriju - ambalaža FMCG proizvoda: Ambalaža treba da bude i higijenska i održiva
Osvrt na kategoriju - ambalaža FMCG proizvoda: Ambalaža treba da bude i higijenska i održiva

Tržište pakovanja u sektoru robe široke potrošnje procenjeno je na 711,56 milijardi dolara u 2019. godini, a očekuje se da će dostići 935,98 milijardi dolara do 2025. godine, i to uz prosečnu godišnju stopu rasta od 4,6%, u periodu od 2020. do 2025. godine

Osvrt na kategoriju - ambalaža FMCG proizvoda: Potrošači od ambalaže očekuju sigurnost proizvoda, pre svega
Osvrt na kategoriju - ambalaža FMCG proizvoda: Potrošači od ambalaže očekuju sigurnost proizvoda, pre svega

Sasvim je izvesno da potrošači/građani širom sveta ne samo da očekuju promene (od industrije) u pravcu smanjenja uticaja pakovanja na katastrofalne klimatske promene, već su spremni i lično da učestvuju u tim promenama, a jedan značajan deo već participira u tim promenama

Osvrt na kategoriju - ambalaža FMCG proizvoda: Ekološki uticaj ambalaže
Osvrt na kategoriju - ambalaža FMCG proizvoda: Ekološki uticaj ambalaže

Kada je tržište pakovanja u pitanju, pandemija je samo ubrzala trend koji je prisutan već duži niz godina – transfer na online kupovinu, pa samim tim i postavila nove zahteve kada su transportna i druge vrste pakovanja u pitanju