IN STORE  in your country  
SRBIJA
Analize
10.03.2022.

Potrošači uzimaju stvar u svoje ruke

Euromonitor International: Top 10 globalnih potrošačih trendova (1. deo)

Radikalne promene u načinu života dovele su do toga da potrošači prave promišljenije odluke nego ranije. Sada je svet na putu oporavka i potrošači su to okrenuli u svoju korist, sprovodeći svoje dugo očekivane planove. Nakon što je 2021. stavila na test izdržljivost i prilagodljivost kompanija, dostupnost i brzina su glavni faktori koji pokreću top 10 globalnih potrošačkih trendova u 2022. U ovom broju vam donosimo prvih pet

Autori: Alison Angus, Head of Lifestyles, Euromonitor International
Gina Westbrook, Director of Consumer Trends, Euromonitor International

Svake godine Euromonitor International otkriva nove i brzo napredujuće trendove za koje se očekuje da će uzeti maha ove godine. Ovi trendovi pružaju uvid u promenu potrošačkih vrednosti, istražujući kako se potrošačke navike menjaju i remete rad kompanija širom sveta.

Gde smo u 2022. godini?

Tokom prethodne dve godine, jedina konstantna stvar bila je promena. Radikalne promene u načinu života dovele su do toga da potrošači prave promišljenije odluke nego ranije. Sada je svet na putu oporavka i potrošači su to okrenuli u svoju korist, sprovodeći svoje dugo očekivane planove. Nakon što je 2021. stavila na test izdržljivost i prilagodljivost kompanija, dostupnost i brzina su glavni faktori koji pokreću top 10 globalnih potrošačkih trendova u 2022. godini. Sada potrošači uzimaju stvar u svoje ruke i utiru put napretku na osnovu svojih želja i vrednosti koje zastupaju.

1. Planeri sa rezervnim opcijama

Poremećaji u lancima snabdevanja vode do novih najboljih rešenja
Suočeni sa problemom nedostupnosti proizvoda i usluga, Planeri sa rezervnim opcijama traže inovativne načine da prevaziđu ovaj izazov ili da se domognu sličnih proizvoda. Ova nestašica u lancima snabdevanja primorava biznise da pružaju nova rešenja potrošačima, kako bi oni mogli da dođu do određenih proizvoda i usluga.

28% potrošača pokušalo je da kupi domaće proizvode i usluge u 2021.

Pronalaženje kreativnh rešenja i pribegavanje alternativama
Zbog ograničenih resursa, potrošači teško dolaze do proizvoda koje obično koriste. Dok se društveni život i potrošnja vraćaju u normalu, potrošači žele da kupe novu odeću, investiraju u renoviranje svog doma ili jednostavno uživaju u kafi za poneti. Međutim, posledice COVID-19 pandemije, naročito poremećaji u lancima snabdevanja i nestašica radne snage, čine situaciju sve gorom.

Planeri sa rezervnim opcijama, izbijaju u prvi plan, preuzimajući kontrolu i koristeći tehnologije, kako bi se obezbedili u slučaju ponovne nestašice robe. Neki potrošači se oslanjaju na usluge pretplate ili grupne kupovine na veliko, kako bi sebi obezbedili potrebne namirnice. Kada im ovo ne uspe, Planeri koji uvek imaju neku rezervnu ociju, okreću se alternativama i, u pojedinim slučajevima, odlažu kupovinu ili menjaju svoje potrošačke navike, na koje utiču dve krajnosti. Prva je plaćanje premijum proizvoda i usluga, dok je druga prelazak na isplativije alternative, kao što su kupovina polovne robe ili iznajmljivanje iste.

Preispitivanje lanaca snabdevanja
Dok nestašica robe može da dovede do smanjenja lojalnosti potrošača, dostupnost proizvoda je ono što donosi zaradu jednoj firmi. Kompanije moraju biti u mogućnosti da obezbede potreban materijal za proizvodnju robe i istovremeno pruže izvanrednu uslugu potrošačima.

Tamo gde neke firme posustanu, druge mogu da uskoče i dokažu se. Proizvodi za iznajmljivanje i ponovnu upotrebu pružaju potrošačima više mogućnosti. Planeri, isto tako, mogu izraziti želju da prvi dobiju pristup traženim proizvodima, te bi uvođenje pretprodaje ili ekskluzivne robe dostupne premijum korisnicima, moglo da privuče ove potrošače i poveća prihode kompanija. Mobilne aplikacije, koje omogućavaju potrošačima da obezbede svoje proizvode putem virtuelnih redova za čekanje, kao i usluge dostave koje te proizvode mogu doneti potrošačima pred vrata, mogu pomoći kompanijama da kontrolišu saobraćaj i prodaju proizvoda.

Kompanije moraju da ulažu u lokalne izvore materijala i automatizaciju kako bi prevazišle ovu nestašicu robe. U međuvremenu, možda će biti potrebno povećanje cena proizvoda kako bi se nadomestio prethodni gubitak. Još jedno od mogućih rešenja za obezbeđivanje kontinuirano snabdevanje jeste saradnja sa drugim kompanijama i kupovina materijala na veliko, pri čemu bi kompanije delile troškove.

Izgledi za Planere sa rezervnim opcijama
Krajem 2022, dobavljači bi trebalo da se stabilizuju i dostupnost proizvoda bi trebalo da se vrati na stanje pre pandemije. Međutim, nove potrošačke navike kupaca uticaće na to kako Planeri biraju proizvode, bilo da su to pretplatnički servisi, proizvodi lokalnih proizvođača ili online kupovina.
Optimizacija i okretanje lokalnoj proizvodnji postaće nova norma. Proizvođači i distributeri moraju da koriste dostupne podatke za povećanje vidljivosti svojih lanaca snabdevanja, kao i za poboljšanje poslovanja i preispitivanje prethodnih investicija.

2. Eko-aktivisti

Dekarbonizovani svet
Zeleni aktivizam i život usmeren ka smanjenju emisije ugljen-dioksida su trendovi koji će ostati aktuelni i ubuduće. Kako se ekološka vanredna situacija pogoršava, sve više potrošača okreće se ekološki osvešćenim brendovima i pažljivijem izboru proizvoda.
Kako bi pridobile ove potrošače, kompanije bi trebalo da nude proizvode sa manjim (ili nultim) ugljeničnim otiskom. Transparentnost etiketiranja takvih proizvoda gradi poverenje kod potrošača i omogućava im donošenje promišljenih odluka.

67% potrošača u 2021. pokušalo je da, svojim svakodnevnim aktivnostima, pozitivno utiče na životnu sredinu

Postizanje dekarbonizacije ekonomije
Borba protiv klimatskih promena jedna je od stavki u okviru Build Back Better agende, sa pandemijom COVID-19 kao glavnim katalizatorom na putu ka dekarbonizovanoj ekonomiji. Potrošači su sada, više nego ranije, svesni sopstvenog doprinosa u borbi protiv klimatskih promena i “ekološka anksioznost” postaje pokretač potrošačkih navika i odlučujući faktor pri izboru i kupovini proizvoda. U 2021. godini, jedna trećina potrošača na celom svetu aktivno je smanjila emisije ugljenika.

Eko-aktivisti donose održivije odluke i zahtevaju transparentnost i ekološko delanje od velikih brendova, smatrajući da ne sme postojati jaz između ekološke svesti i ekološke akcije. Ovi potrošači, između ostalog, takođe aktivno smanjuju upotrebu plastike, recikliraju i rade na smanjivanju količine hrane koju bacaju. Međutim, ishrana sa niskim ugljeničnim otiskom, energetski efikasni domovi i održivi načini putovanja su još uvek tek u početnoj fazi.

Planeta prva na dnevnom redu
Kompanije koriste rastuće tržište proizvoda sa manjim ekološkim otiskom i prilagođavaju svoju ponudu potražnji potrošača za takvim proizvodima. 39% stručnjaka navelo je u 2021. da njihova kompanija planira da investira u razvoj ovih proizvoda i lansiranju ekološki neutralnih proizvoda.

Pristupačnost, međutim, i dalje predstavlja veliku prepreku u proizvodnji ekološki održivih proizvoda, sa 43% stručnjaka koji su u 2021. naveli nemogućnost potrošača da plate više za ove proizvode, kao značajan problem u sprovođenju održivih inicijativa. Troškovi koji nastaju usled održive inovacije, redizajna proizvoda, fluktuacija u lancu snabdevanja i sertifikacije rezultiraju povećanjem cena koje može postati izazov.

Izgledi za eko-aktiviste
Digitalne inovacije menjaju način na koji se trgovci, proizvođači i potrošači odnose prema ekološkoj transparentnosti. Alati, kao što su digitalno etiketiranje proizvoda i aplikacije za praćenje navika, pomažu potrošačima da se uvere u etiku jedne kompanije, kao i da prate svoj lični ugljenični otisak i podatke kada je u pitanju reciklaža.

Milenijalci i pripadnici generacije Z naročito veruju da mogu da dovedu do velikih promena svojim potrošačkim navikama i očekuje se da će upravo oni koristiti ove alate, kada je u pitanju borba protiv klimatskih promena. U tom smislu, što se više kompanije prilagode ovoj grupi potrošača, to će više videti porast popularnosti svojih proizvoda.

3. Digitalni seniori

Od otpora do potrebe
Stariji potrošači bili su, usled pandemije COVID-19, primorani da se okrenu internetu. Sada istu ovu tehnologiju, sa kojom su već dobro upoznati, mogu da koriste kako bi obavljali kupovinu i pretplatili se na razne usluge i servise.
Kompanije, samim tim, imaju mogućnost da svoja digitalna rešenja prilagode ovim novim članovima online potrošačke zajednice i zadovolje njihove potrebe, čime bi prošiliri svoju bazu kupaca.

Digitalno osnaživanje starije populacije
Globalna populacija starijih od 60 godina na celom svetu će se, u periodu od 2021. do 2040, povećati za 65%, dostižući više od dve milijarde ljudi. Ova relativno bogata demografska grupa polako stiče više samopouzdanja i postaje sve spretnija u korišćenju interneta i online servisa, birajući da usvoji što više tehnoloških rešenja, koja joj olakšavaju svakodnevni život.

Osim online kupovine, digitalni seniori, takođe, koriste virtuelne alate i za socijalizaciju, finansije, edukaciju, pa čak i lekarske preglede. Kao rezultat uticaja i podstreka od strane mlađih generacija, TikTok je takođe postao jedna od platformi koje koriste. Ovo potvrđuju i podaci koji tvrde da je više od 60% potrošača, starijih od 60 godina, u prethodnoj godini, posetićivalo društvene mreže barem jednom nedeljno, dok je 21% učestvovalo u igranju video igara.

80% potrošača starijih od 60 godina posedovalo je pametni telefon u 2021. godini

Prilagođavanje starijim potrošačima
Ljudi stariji od 60 godina su dominantna grupa u kategoriji sa najvećim prihodima (250.000 USD), čineći skoro jednu četvrtinu, čime postaju važna meta za kompanije. Prilagođavanje mobilnih aplikacija, kanala društvenih mreža i vebsajtova ovom delu stanovništva biće od ključnog značaja u budućnosti.

Više od 60% ovih potrošača teži što jednostavnijem životu, zbog čega je od velike važnosti da kompanije razviju jednostavnije alate koji su lakši za korišćenje. Još jedan od načina na koji kompanije mogu pomoći digitalnim seniorima jeste i putem treninga za korišćenje ovih aplikacija i servisa. Kompanije moraju biti što fleksibilnije, jer ova grupa potrošača ima veoma jasan zahtev - a to je da su digitalna rešenja koja im se nude laka za usvajanje i upotrebu i, ukoliko kompanije ovo ne ispune, Digitalni seniori će se okrenuti njihovim konkurentima.

Izgledi za digitalne seniore
Pandemija je Digitalnim seniorima proširila vidike, pružajući im uvid u pogodnosti digitalnog sveta. Međutim, uprkos sve većem broju seniora koji prihvataju nove tehnologije, interakcija sa brendovima će i dalje ostati dominantan način povezivanja sa ovom grupom potrošača.
Jednostavna tehnologija će, u kombinaciji sa ovom interakcijom, predstavljati najbolji način za integraciju Digitalnih seniora u digitalni svet. Razvijanje fleksibilnog plana i za Digitalne seniore i za starije potrošače, koji tek ulaze u svet digitalne kupovine, povećaće povraćaj ulaganja kompanijiama.

4. Finansijski stručnjaci

Demokratizovano upravljanje novcem
Sve više potrošača se, kako bi sebi osiguralo finansijsku stabilnost, upušta u finansijske vode, savladavši osnove investiranja i finansijskog menadžmenta. Finansijski stručnjaci preuzimaju kontrolu nad svojim novcem i koriste razne alate za praćenje svojih transakcija.
Finansijska pismenost više nije važna samo za Vol Strit. Kompanije bi trebalo da pružaju alate i rešenja koja su jednostavna za korišćenje, kako bi pomogli da se svaki potrošač oseća finansijki osnaženo.

51% potrošača veruje da će biti bolji u finansijama, u narednih pet godina

Svetla finansijska budućnost
Pandemija je dovela do nestabilnosti u oblasti tržišta rada i ugrozila finansijsku sigurnost. Neizvesnost, nestabilnost i zatvaranja doveli su do toga da se oređeni broj potrošača okrenuo štednji novca, koristeći se često mobilnim aplikacijama u potrazi za savetima, kada je u pitanju trošenje novca.

Pojedini od njih sa diskrecionim dohotkom su, edukacijom i pronalaženjem alternativnih načina zarade, kao što su berza i osnivanje malih preduzeća, postali Finansijski stručnjaci. Na globalnom nivou gledano, 15% raspoloživog prihoda domaćinstava je ušteđeno u 2019, u poređenju sa 17% u 2020. U istom periodu, potrošnja potrošača na globalnom nivou je opala za 4%. Ovo povećanje štednje i provođenje vremena kod kuće, u kombinaciji sa veoma malim brojem prilika za trošenje novca van kuće u toku pandemije, dovela je do poboljšanja opšte finansijske situacije potrošača.

Prilika za usluživanje digitalnih početnika i potrošača bez računa u banci
Broj ljudi sa otvorenim računom, u banci u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju, konstantno raste, pružajući potrošačima pristup alatima za upravljanje novcem. Kompanije koriste ovu novostečenu finansijsku slobodu potrošača i omogućavaju im veću kontrolu nad svojim novcem, kao i samopouzdanje u samostalnom vođenju brige o istom, nudeći im više dostupnih resursa i alata za upravljanje finansijama.

U periodu iza nas, pojavio se veliki broj maloprodajnih platformi za potrošače koje su omogućile Finansijskim stručnjacima da investiraju svoj novac na berzama. Onima bez pristupa bankovnom računu ili stabilnom prilivu novca, fintech startup kompanije pružaju digitalne bankarske usluge sa nižim naknadama i višim kamatnim stopama. Pružanje obrazovnih resursa, unutar ovih platformi, može pomoći u izgradnji samopouzdanja potrošača i povrenja u brend. Kompanije, takođe, koriste rast popularnosti kriptovaluta kao alternativnog načina plaćanja.

Izgledi za Finansijske stručnjake
Očekuje se da će u eri finansijske demokratizacije, imati korist aplikacije za upravljanje novcem, koje su orijentisane ka potrošačima, lake za razumevanje i koriščenje, ali i edukativne. Kompanije koje se na ovaj način probiju na tržište uspeće da pridobiju naklonost potrošača, u trenutku kada njihovo poverenje u finasijske institucije sve više slabi.

Trgovci i brendovi moraće da sarađuju sa kompanijama koje nude finansijske usluge kako bi potrošačima omogućili nove načine plaćanja proizvoda, kao što je plaćanje kriptovalutama ili odloženo plaćanje. Potencijalni uticaj Finansijskih stručnjaka, od povećanja njihovih investicionih stopa i rasta njihovih finansijskih sposobnosti, ne sme se potcenjivati.

5. Donosioci životnih promena

Strast i predanost kao glavni pokretači delovanja
Pandemija je mnoge potrošače naterala da drastično promene svoj način života, od promena na ličnom planu do kolektivnih promena vrednosti i životnih ciljeva.

Kako bi dobro reagovale na ovaj redak događaj, kompanije moraju da inoviraju proizvode i usluge, kao i da kroz marketing pokažu da su uz potrošače i da prepoznaju važnost ovih promena.

4 miliona Amerikanaca dalo je otkaz u julu 2021. godine, a još 4 miliona u avgustu

Obnavljanje životnog ugovora
Krize mogu naterati ljude da analiziraju i menjaju vrednosti koje zastupaju. U protekloj godini, mnogi su ostavili stari život iza sebe i okrenuli novi list. Broj potrošača koji izdvaja vreme za brigu o sebi skoro se udvostručio od 2015. godine, kada je iznosio samo 12%, a sada je skočio na 24%. Potrpšači danas se više ceni ravnotežu između posla i privatnog vremena, gde sve veći broj njih menja karijeru ili bira da napusti posao, kako bi se pronašli u nečem novom.
Potreseni situacijom u svetu, potrošači su sve više razmišljali o sopstvenim strastima i potencijalima. Sada The Great Life Refresh predstavlja akcije koje potrošači preduzimaju za postizanje novih ciljeva. Promena će ostati dominantan trend koji karakteriše zaokrete u životnom stilu u kratkom roku. Aktivnosti i proizvodi, koji pozitivno utiču na psihičko i fizičko zdravlje ljudi, kao što su usvajanje ljubimaca ili mogućnost da se putuje zbog rada na daljinu, direktno će uticati na izbor potrošača pri kupovini.

Podrška ličnom razvoju
Tržišta rada širom sveta doživljavalju najveću do sada fluktuaciju zaposlenih. Neki potrošači odlučili su da pronađu novi posao ili su to morali da urade. Ovo je navelo LinkedIn da uvede nove radne pozicije, kao što je na primer “roditelj koji ostaje kod kuće”. Zaposleni se svakodnevno bore na više frontova, od rukovođenja državnim beneficijama, do vođenja brige o zdravlju, vraćanja u “normalu” i proširivanja vidika. Zaposleni traže karijere i poslove koji su prilagođeni njihovom životu van kancelarije. Mnoge kompanije su, shvativši da je nivo produktivnosti zaposlenih isti kod kuće kao što je bio i u kancelariji, usvojile Workplaces in New Spaces strategiju, koja podrazumeva mogućnost rada od kuće, što je dovelo do nepovratne promene načina na koji ljudi percipiraju posao.

Mentalno blagostanje je, takođe, deo ovog plana za promenu načina života. Preuzimanje aplikacija za opuštanje, kao što su “Calm” i “Headspace” služi da se ublaži anksioznost. Broj usvojenih ljubimaca i prodaja proizvoda za negu ljubimaca su se globalno udvostručili, sa sve više potrošača koji su tražili društvo tokom pandemije. Kompanije treba da se prilagode potrebama potrošača, gde god da se nalaze u životu.

Izgledi za Donosioce životnih promena
Potrošači će nastaviti da se bore sa izazovima koje pred njih stavlja pandemija. Kompanije koje shvataju važnost ovih promena vrednosnih sistema treba stoga smatrati partnerima koji žele da pomognu potrošačima da se prilagode ovom novom načinu života. Ovo bi trebalo da se ogleda i u marketingu koji ove kompanije sprovode i koji treba da ima za cilj da podrži potrošače da preduzmu akciju.

Povratak na način života pre pandemije možda neće imati podjednaku efikasnost u budućnosti, jer će potrošači tražiti brendove čije se vrednosti podudaraju sa njihovim novim vrednostima. Kako bi povećale lojalnost, kompanije će morati potrošačima da ponude proizvode i usluge koji im mogu pomoći u razvoju na ličnom planu.

-

-